Information

Videoklubben indstiller midlertidigt al mødeaktivitet

På grund af coronavirus er al mødeaktivitet midlertidigt indstillet, der vil tilgå nærmere når det igen bliver mulig at mødes.
Pas godt på jer selv og alle andre derude, så smitte ikke bliver viderebragt.