Information

Fuld fart på igen.

Danmark er næsten lukket helt op igen, efter corona-virussen lagde landet øde hen.
Derfor vil vi igen  kunne udøve vores hobby, nemlig video-arbejde.

På skrivende tidspunkt mangler vi bare lov til at benytte vores hidtidige klublokale ( mødelokale på Præsthøjgården)
Det må vi pt ikke lokalet er overtaget af Dagcenteret, som bruger det til hyggestue med lænestole og et par borde.
Da vi er “fremmede”, ( kommer ude fra ) skal der gøres rent i lokalet efter brug, så det går ikke. Vi er godt nok vaccineret
stort set alle sammen eller har negativ test, men det kræver altså ekstra rengøring, så det går ikke.

Et andet lokale ( den store kantine ) er dog stillet til rådighed for os, men vi håber at kunne komme tilbage til mødelokalet.
Det kan så undre, at dette lokale ikke skal rengøres efter vores brug. Men pyt, det er ikke alt man skal forstå.

Da vores forårssæson principielt er afsluttet, har vi ikke flere programsatte klubaftener.
Men efter ønske fra flere medlemmer, som har været mere eller mindre isoleret, har vi valgt at afholde
klubaftener efter anmodning. Dvs. at vi holder møde, hvis medlemmer giver udtryk for ønske om hjælp
til noget specifikt vedr video redigering.  Så har du noget på hjerte, så sig til, så vi kan arrangere en aften.

Pbv.
Bjarne.