Program

Forårsprogram 2023

Program for foråret 2023 Horsens Videoklub, HSVK.

Også det nye forårsprogram bygger på princippet fra efteråret med,
at vi finder et redigerings-emne, som så forberedes til næste
klubaften og gennemgåes af en ”underviser”, intern eller extern.
Vi vil også fastholde ideen med se en ”Stafet-film” hver klubaften.

12. jan. Stafetfilm: Klubmesterfilmene
I aften vises klubmesterfilmen, hvor vi får lejlighed til at
kommentere både filmen og dommernes kommentarer.
Og så må der gerne komme Pinnacle-emner frem, som der ønskes
undervisning i på næste klubmøde. Vi håber, at det kan blive muligt
efter generalforsamlingen den 26. januar. Ellers bliver det den 9.
februar.
Du har måske et lille problem, som du har bøvlet med i juleferien,
så giv besked og vi vil prøve at finde en der kan fortælle lidt om
emnet.

26. januar .
Årlig Generalforsamling afholdes med dagsorden iflg vedtægterne.
På valg er formand Anker Frandsen for 2 år, og suppleant og revisor
for 1 år.
Pinnacle redigering efter ønske fra 12. januar.

9. . februar. Stafetten vises af Bjarne
I aften skal vi have samlet lidt op på udestående emner. Der er
sikkert kommet flere redigeringsemner end vi har kunnet følge med
til indtil nu.
Og nu vi er kommet godt i gang igen, så er du måske kommet til at
savne et eller andet udstyr, f.eks. lys, lyd, mikrofoner, stativer, grøn
skærm eller andet. Det er jo ofte en god ide med et ekstra kamera,
som kun skal optage lyden. Også bare en god makker, en lydmand
eller en der kigger mere på lys og skygger kan være en god ide.
Så HUSK, at alt udstyr vi har i klubben og i HLTV kan du låne, få
hjælp til og vejledning i brugen af. Måske følger en makker med til
dine optagelser. Makkeren behøver jo ikke selv at filme. Ofte
mangler man bare en slags ” hold-ved-montør”

23. februar. Stafet vises af Sven-Erik.
Pinnacle redigering efter ønske fra sidste gang. Hvis der ikke er
emne fra sidst, kan vi vise lidt om at køre en rute på et kort.
Pinnacle 24 har fin demofilm.

9. mar. Stafetfilm vises af Kirsten.
I redigeringen vil vi i aften vise en lille del af de muligheder der
findes i Pinnacle`s farvekorrektion.
Det er et emne, som vi alle har eller har haft ønsker om at vide
noget mere om. Hvem er ikke kommet hjem med film, som man
gerne ville korrigere lidt i farverne, uden at turde gøre noget ved
det.

23. mar. Stafetten vises af Gorm.
Udover emnet-ønsket til redigering fra sidste gang,
vil Bjarne i aften vise lidt om begrebet ”masker” i Pinnacle 24. Også
en facilitet vi ikke bruger i vores redigering. Der findes et
selvstudie-program i Pinnacle, og det vil vi prøve at gennemgå i et
tempo der passer os og med dansk tekst.
Herefter udleveres en ”bunden” opgave til alle der vil være med.
Opgaven er endnu ikke fastlagt, men kunne f.eks. være at lave en
film hvor 3 forskellige ting/værktøj/emner skal indgå. Filmene vises
næste gang og præmieres.

13. april. Stafetten vises i aften af Knud Erik
Fri redigeringsaften. Hvis der ikke er fastlagt et emne, drøfter vi løst
og fast og det at lave film.
Spørgsmål om redigereng dukker sikkert op.

27. april. Udendørs-aften.
Vi tager ud og finder foråret. ( Hvis vejret tillader)
Mødested pt ikke fastlagt, men der er sikkert kommet gode forslag.
Og så skal vi jo hjem og lave en film ud af det. Filmen skal vises til
afslutningen den 25. maj og en afstemning kårer vinderen.

11. maj. Stafetten vises af Erik S
Og så skal vi se om der er nogen der har lavet den bundne opgave
fra sidste gang. Filmene drøftes.
Hvis der er tid tager vi lidt mere farvekorrektion.
Og så kan du allerede nu komme med ønsker til næste sæson. Vi vil
også gerne drøfte nye tiltag, for at holde liv i klubben.

25. maj. Stafetten vises Henning
Så er det sidste aften i forårssæsonen 2023.
Derfor skal vi have præmieret bedste optagelser fra vores ”Find
foråret”-tur 27 april. Vi håber mange kommer med et klip fra turen
og lad os høre om vi har lært noget af turen og arbejdet med filmen
bagefter.
Vi slutter med lidt mad og ønsker hinanden en god sommer.
===========================================

Hver klubaften starter kl 19.00, såfremt andet ikke er meddelt.
Vi benytter den første halve time til løst og fast medlemmerne
imellem, spørgsmål du brænder inde med, noget der driller eller du
har lært, som vi andre også skal have lært at bruge.
Spørg om alt muligt vedr. video-optagelser og redigering

Ret til ændringer forbeholdes.
Bestyrelsen.
Sekr.- BM