Efterår 2020

Program for efteråret 2020 Horsens Videoklub, HSVK.

Det er lykkedes at “låne” lokale med udstyr som projektor mm til
klubaftener i efterårssæsonen 2020
Klubaftener vil foregå på Learnmark, STRANDPROMENADEN 4C
SOM ER DET GL. AMU-CENTER
Klubaftener starter kl 18.30 og slutter 21.50 (ude : AUTOALARM )

3. sept.
Denne første aften UDGÅR. Emnet flyttes til 17.sept.
Vi samles igen efter en amputeret forårssæson, som blev brat
afbrudt af Corona-virussens indtog i Danmark.
Første aften sætter vi af til generel gensidig orientering om
hvad vi har lavet under Corona, og hvad vi har af planer for
nærmeste fremtid.
Her vil bl.a. Gorm og Anni orientere om en ide, de arbejder
med vedr. forenings-film. Og Erik Sindberg vil orientere om
et projekt han lige har startet op vedr. “Horsens havn, før, nu
og i fremtiden”. Der er tale om en føljeton på flere afsnit,
som forventes sendt på HLTV over en længere periode.

17. sept.
Husk det er på Strandpromenaden vi  mødes
Så er det i aften vi starter rigtig op. Og der er nok tage fat i.
I aften vil Erik S. vise stafetfilm fra sommeren på havet.

Emnet fra 3. sept. tages op.
Og derefter vil vi prøve at fortsætte, hvor sæsonen sluttede i
foråret. Dvs. vi vil arbejde med lys og redigering, lyd og
interview Hvordan kommer vi hjem med en bedre lyd.
Det går da bedre, så det er mere med interview-teknik.
Gorm vil bidrage med vejledning i, hvordan han finder de
interessante oplysninger om et aktuelt emne. Derudover vil
Erik S. vise og fortælle om bedre interview-lyd med 2 clips.
Hvad koster sådan et komplet sæt ? Og hvor køber man. ?

29. sept.
I dag er det afleveringsdag for film til Jyllandsstævnet.
STÆVNET ER AFLYST P.GR. AF CORONA

1. okt.
I aften er det Gorms tur til at vise stafetfilm.
Bagefter vil vi bruge aftenen på redigering. Er der nogen der
har brugt nogen af de øvelser der ligger på nettet vedr
redigering. ?
Der findes rigtig mange gode sider med
redigering i Pinnacle. Har du et emne,. du gerne vil have
demonstreret, så sig til på forhånd, så det kan forberedes.
Og så vil vi øve os lidt på udendørs optagelser, hvor
belysningen er dårlig og kunstigt lys fra vinduer og lygtepæle
kan genere. Alfred vil fortælle lidt om problemerne.

8. okt. EKSTRA-AFTEN. Vi snakker redigering i Pinnacle.
Fastlagte emner vil blive demonstreret og debatteret.
Knud Erik forklarer en del af ikonerne på linien lige over
timeline. Der henstilles til god mødeskik.

15. okt.
I aften vises stafetten af Knud Erik.
Og så skal vi i aften lige sikre os, at alle er med på, hvordan
vi bruger Jottacloud. Har alle en brugbar kode. ??
Ligeledes snakker vi hjemmeside. Er alle med på adgangen
til HSVK-hjemmesiden og HLTV-hjemmesiden.
Hvem kan læse, hvem kan skrive, hvem kan
redigere i indlæg/sider.
Hvem står for ajourholdelse af de enkelte sider.??
Kender alle til HLTV`s youtube-konto. Nogen der ser, det der
bliver lagt op. ?? Fortæller I jeres omgangskreds om lokalTV
på Youtube..   Horsens Lokal TV
Hvad er det for indslag der ses mest på youtube, og hvordan
får vi flere visninger ?
Forslag til næste aftens undervisningsemne ??

25. okt.    JYLLANDSSTÆVNE.
AFLYST

29. okt.
I aften vises stafetten af Bjarne.
Da der jo ikke har været Jyll.stævne og vi derfor ikke kan se
film fra stævnet,  vil vi orientere om de mange tips, der findes i bl.a.
bladet: Komputer for alle. Rigtig meget af dette stof findes
også på nettet, f.eks. øvelser (Tutorials) i redigering, billedforbedring/redigering
og meget mere. På Jotta ligger en mappe der hedder HSVK Undervisning.
og her kan du finde
en del af de tips jeg har fundet nyttige.
Der er bl.a. div.
programmer. Gratis download.

Der findes også et punkt på Jotta, der hedder Tips fra Komputerbladet
Bjarne vil tage et par emner op, som I har valgt på forhånd.
Der vil blive vist, hvordan og hvor let, vi arbejder med “grøn
skærm”. Der er så mange gode muligheder for at bruge det.

12. nov.
Stafetten vises af Georg.
Aflevering af film til klubmesterskab.
I aften vil vi arrangere en aften med extern formidler. Da det
endnu ikke er fastlagt, hvem vi tænker på, til at underholde
os, en aften, kan vi ikke afsløre nogen navne. Såfremt det
ikke lykkes at finde en extern “underviser”, vil vi fortsætte
med redigering fra sidste klubaften, hvor der sikkert er
emner vi ikke nåede eller blev færdige med. .

26. nov.
Stafetten er i aften fri. Hvem har noget at vise. ??
Og så vil benytte aftenen på en opsamling og en evaluering
af sæsonen, som har været meget mærkelig.
Er der ønsker til udstyr, som du mener klubben bør anskaffe,
forslag til aktiviteter i næste sæson, gode ideer til forårstur og
sommerudflugt.

3. dec.
Sæson-afslutning med kåring af klubmester.
Vi skal se de deltagende film og høre dommernes
bemærkninger og bedømmelser. Som traditionen byder
spiser og hygger vi os derefter, inden juleforberedelserne
overtager al opmærksomhed.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god juleferie.

Ret til ændringer forbeholdes
pbv.
Bjarne