Efteråret 2022

Program for Efteråret 2022 Horsens Videoklub, HSVK.


DENNE GANG ER SÆSON-PROGRAMMET LIDT ANDERLEDES. ??

Årets sommerudflugt gik til Galleri Elias & Merete i Stouby. Vi havde en skøn tur
til en herlig plet i kanten af Rosenvold skov. Håber alle havde en hyggelig eftermiddag.  

Programmet for denne sæson er bygget lidt anderledes op.

Hver anden klubaften står der bare ”Redigering”. Det er tanken,
at der på forrige klubaften er aftalt emne(r) der skal vises og
undervises i funktionen/brugen af.
Vi håber på den måde, at
kunne aktivere medlemmerne og sikre, at deres ønsker vedr.
redigering kan blive bedre imødekommet. Det er dog ikke sådan, at
man skal forvente,
det er bestyrelsen der underviser.

Den aften emnet fastlægges uddelegeres undervisningen til et
medlem, som så har 1
4 dage til forberedelse af emnet.
Vi er klar over, at det nye koncept kræver en ret god disciplin
overfor underviseren, og det håber vi, at alle vil
leve op til.

1. sept.
Vi starter sæsonen stille op. Medlemmer viser klip fra sommerens
oplevelser og ture. Og så kigger vi efterårets program igennem.
Vi skal jo i aften have fastlagt et redigeringsemne og en underviser til næste klubaften.
Så NU er det bare frem med ønskerne
og de problemer, du har bøvlet med i Pinnacle.

15. sept.
Stafetfilm vises af Henning.
Redigering af emnet som aftalt på klubmøde 1.sept.

29. sept.
Stafetfilm vises af Erik S
LYD: Vi drøfter igen lyd-optagelse. Hvordan får en bedre real- lyd i kassen.
Evt. får vi en gæsteunderviser på besøg.
Det handler om lyd: Lydoptagelse – kameraindstilling – mikrofontype osv.
Emne og underviser til næste klubaften fastlægges.

13. okt.
Stafetfilm vises af Bjarne
Der undervises i emnet som aftalt den 29. sept. Vi håber det
er et godt emne vi skal høre om i aften og lære at arbejde med.

27. okT. 

Stafetfilm vises af Knud Erik
Din film skal gerne fortælle en historie. Og gerne en interessant historie.
Hvordan bygges man det op. Med en indledning, en handling og en
slutning.
Gorm vil fortælle lidt om den mest simple form for drejebog. ( forberedelse til optagelse ).
Og også lidt om vigtigheden af ”totaler”, ”halvtotaler” og ”nærbilleder”
Emne og underviser til næste klubaften fastlægges.

10. nov.
Stafetfilm vises af Anker.
Redigering og og en snak om emnet fra sidste klubmøde.
I aften skal din klubmesterfilm være færdig, hvis du vil deltage
i klubmesterskabet. Vi håber mange vil være med i.
Dommerne er i skrivende stund ikke fundet.

24. nov.
En aften med udendørsoptagelser i byen, hvor vi generes af lys
fra butikker og gadelamper. Mødested ikke fastlagt.
HVIS det skulle være dårligt vejr mødes vi i klubben.
Der udsendes en mail dagen før.

8. dec. Marinestuen. 
Afslutning på sæson 2022. Vi skal have kåret årets klubmester
og ikke mindst skal publikumspræmien uddeles.
Vi håber på en dejlig aften med masser af film og præmier.
Tid og sted fastlægges senere.

Tak for endnu en sæson med god tilslutning til klubmøderne.

Hver klubaften starter kl 19.00, såfremt andet ikke er meddelt.
Vi benytter den første halve time til løst og fast medlemmerne
imellem
og til at komme med spørgsmål om noget der lige nu
driller dig. Eller måske noget du har lært, som vi andre også
skal have lært at bruge.

                                     Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsen.