Program for foråret 2022 Horsens Videoklub, HSVK.

Forårets program forudsætter, at der ikke forekommer
Corona-restriktioner.
Indtil videre fortsætter vi i vort sædvanlige lokale.

13. jan.
Stafetfilm vises af Erik S.
Første aften er der sikkert flere der gerne vil vise en lille
stafetfilm. Så tag bare noget med.
Så skal vi gense et par klubmesterfilm og drøfte
bedømmelserne.
Og så må der gerne komme Pinnacle-emner frem, som der
ønskes mere undervisning i.

27. jan .
Vi starter også i aften med en lille stafetfilm af Henning.
Herefter afholdes Ordinær generalforsamling.
Grundet corona blev der sidste år IKKE afholdt generalforsamling og derfor er det kasserer Anni og sekr. Bjarne der er på valg i 2022.
2021 var et mærkeligt og vanskeligt år med restriktioner og
begrænsninger, hvor vores aktiviteter blev begrænset.
Vi håber generalforsamlingen vil bidrage med forslag og ideer til nye aktiviteter i både klub- og HLTV-regi.

10. febr.
Stafetten vises af Knud Erik
I aften håber vi, at Elias kan afse tiden til at fortælle lidt om,
bl.a. hans interview-teknik. Bagefter vil vi lave et interview
og en opstilling, med mikrofoner, lys og lyd, som vi kan lave
med noget af det udstyr vi har i klubben. Vi vil i god tid før
denne aften, bede et par medlemmer forberede, hvordan tingene kan/skal sættes op, incl. Kamera-placeringer mm.
Og nu vi er kommet godt i gang igen, så er du måske kommet til at savne et eller andet udstyr, ( lys, lyd,mikrofoner, stativer, grøn skærm eller andet.
Måske bare en god makker, en lydmand eller en der kigger mere på lys og skygger. )
Så HUSK, at alt udstyr vi har i klubben og i HLTV kan du låne, få hjælp til og vejledning i brugen af. Måske følger en makker med til dine optagelser. Makkeren behøver jo ikke selv at filme.

24. febr.
Stafet vises af Karin og Vagn.
Ellers skal vi i aften prøve at arbejde lidt med at lave
animerede ruter. Hvordan laver man en film med f.eks. en bil, der følger en rute på et kort.
Det er et emne, som vi ofte har omtalt, men ikke taget op.
Pt er der vist ingen der bruger det. Men til i aften, vil Erik S og Anni forsøge at sætte sig så meget ind i emnet, at de kan fortælle os andre, hvordan man gør. Det findes i Pinnacle., Der findes også gratis programmer, der kan lave det f.eks. Route Generator.
Måske får vi også det demonstreret.

10. mar.
Stafetfilm vises af Bent W.
I aften skal vi repetere lidt om lys og lyd til bl.a. interviews.
Anker vil vise brugen af vores nye dobb. Clips-mikrofoner.
Bjarne vil repetere lidt om lys og modlys.
Gorm vil fortælle lidt om brugen af og indstillingerne på
hans kamera.

24. mar.
Stafetten vises af Kirsten.
Vi vil i aften lave et lille tjek-op på Jotta, YouTube samt
hjemmesider fra HSVK og HLTV. Det er sådan, at HSVK har
ubegrænset lagerplads på Jotta, så benyt din egen mappe her til lager. Du skal bare vide, at andre medlemmer også kan se det du lægger op. Til gengæld er det rigtig nemt, at sende f.eks. en film til en god ven, familie el.lign. Et par klik, send link, og din ven kan se din film.

Hvordan sender man store filer, som ikke kan vedhæftes mail.?  Vi vil omtale og demonstrere programmet ( gratis ) We transfer.

7. april.
Stafetten vises i aften af Find (og evt. hans evt. makker. )
Derefter skal vi snakke lidt om PiP. Picture in picture eller
billede i billede. Vi skal sætte et lille billede ind et sted i filmen.
Kan dette billede ikke også være en film, så det bliver en film i en film. Anni og Gorm vil vise, hvordan det kan gøres i
Pinnacle.

21. april.
Udendørs-aften. Vores forårstur bliver i år en aften-bytur.
Hvordan filmer vi gadelys, lys i butikkerne osv. når det er
mørkt. Efter optagelserne kan vi evt. mødes i klubben til kaffe og en udveksling af erfaringer fra aftenens tur. Og så skal vi jo hjem og lave en film ud af det.

5. maj.
Stafetten vises af Bjarne
Skal vi lege lidt. Hvad kan man med f.eks. lydeffekter.
Prøv at tage et klip fra en af dine film. Læg så en ”mærkelig,
sjov, underlig, forkert” lydeffekt på og lad os se virkningen.
Kom med dit bidrag.
Og så kan du allerede nu komme med ønsker til næste sæson.
Vi vil også gerne drøfte nye tiltag, for at holde liv i klubben.
Nye medlemmer, nye filmemner, nye interesse-områder.
Skal vi til at lave små pr-indslag til f.eks. youtube.
Hvor står vi og hvad vil/kan vi med HLTV.
Skal det skilles ud fra HSVK. ?
Hvordan får vi flere producenter med for at HLTV kan forblive interessant.
Eller skal vi ned-justere vore målmed og forventninger til
HLTV til f.eks. 2-3 udsendelser pr. uge med start en bestemt
ugedag.

19. maj.
Stafetten vises Gorm.
Så er det sidste aften i forårssæsonen 2022.
Derfor skal vi have præmieret bedste optagelser fra vores
udendørsaften i byen. Vi håber mange kommer med et klip fra turen og lad os høre om vi har lært noget af turen og arbejdet med filmen bagefter.
Vi slutter med lidt mad og ønsker hinanden en god sommer.

==============

Hver klubaften starter kl 19.00, såfremt andet ikke er meddelt.
Vi benytter de første 20 min. til løst og fast medlemmerne imellem.
Kl 19.20. Spørgetid.
Har du spørgsmål du brænder inde med, noget der driller eller noget du har lært eller fundet ud af, som vi andre også skal have lært at bruge. Så tager vi det op her i spørgetiden. Måske skal der undersøges noget til næste gang.

Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsen.