Aktuelt program

Program for foråret 2024 Horsens Videoklub, HSVK.

Også det nye forårsprogram bygger på princippet fra efteråret med,
at vi finder et redigerings-emne, som så forberedes til næste
klubaften og gennemgåes af en ”underviser”, intern eller extern.
Vi vil også fastholde ideen med se en ”Stafet-film” hver klubaften.
Der bliver sat navn på hvem der viser stafetten, så hold dig
orienteret.

11. jan. Stafetfilm: Erik Sindberg.
Vi orienterer om problembarnet Onlime, som vi ikke kan få til at
fungere igen. Alt er nu slettet og kontoen har fået ny adgangskode.
Det har dog ikke hjulpet, så hvad gør vi. ???
I aften vises nogle af klubmesterfilmene, hvor vi får lejlighed til at
kommentere både filmen og dommernes kommentarer. Kom med
konstruktiv kritik, så vi kan lære noget.
Og så må der gerne komme Pinnacle-emner frem, som der ønskes
undervisning i på næste klubmøde. Vi håber, at det kan blive muligt
med lidt redigeringssnak efter generalforsamlingen den 25. januar.
Ellers bliver det den 9. februar.

25. januar
.
Årlig Generalforsamling afholdes med dagsorden iflg vedtægterne.
På valg er sekr Bjarne Madsen og kasserer Anni Roskilde for 2 år,
samt suppleant og revisor for 1 år.
Indkaldelse udsendes særskilt
Pinnacle redigering efter ønske fra 11. januar.
Foreningen serverer en bid brød.

8. . februar. Stafetten vises af Gorm
I aften skal vi have gennemgået emnet:
”Fra Projektbakke til tidslinje.” Herunder lydspor og f.eks equalizer.
Og nu vi er kommet godt i gang igen, så er du måske kommet til at
savne et eller andet udstyr, f.eks. lys, lyd,mikrofoner, stativer, grøn
skærm eller andet. Det er jo ofte en god ide med et ekstra kamera,
som kun skal optage lyden. Også bare en god makker, en lydmand
eller en der kigger mere på lys og skygger kan være en god ide.
Vi kommer ofte hjem med optagelser, hvor man selv straks kan se,
at en ekstra mand ville have været en god ting.
HUSK, at alt udstyr vi har i klubben og i HLTV kan du låne, få
hjælp til og vejledning i brugen af. Måske følger en makker med til
dine optagelser. Makkeren behøver jo ikke selv at filme. Ofte
mangler man bare en slags ” hold-ved-montør”.

22. februar. Stafet vises af Alfred
Herefter fortsætter snakken om lyd og speak, bl.a. equalizer, pitch
og speed. Fortæl ikke HVAD du ser men hvilket formål det viste har.
Har du et emne til næste gang, så kom frem med det. Vi vil forsøge
at ”undervise” i emnet efter bedste evne.

7. mar. Stafetfilm vises af Anker
I aften skal vi fastlægge 3 emner til en lille konkurrencefilm, som
max må vare 3 min. Har du en ide. ?? Filmene vises 4 april
I redigeringen vil vi i aften vise en lille del af de muligheder der
findes i Pinnacle`s farvekorrektion.
Har du en ide til næste aften redigerings-snak ??

21. mar. Stafetten Bjarne.
Udover emne-ønsket til redigering fra sidste gang, vil vi i aften vise
lidt om begrebet Ruter i Pinnacle 24, 26 og route-generator,

4. april. Stafetten vises af Sven-Erik
Herefter skal vi se konkurrence-filmene med de 3 emner.
Herefter snakker vi lidt underlægninigsmusik og ikke mindst
dæmpning af musikken.

18. april ÆNDRING     – – – – ÆNDRING
FORÅRSTUREN ER UDSKUDT TIL DEN 16. MAJ
DERFOR ALM KLUBAFTEN SOM ANFØRT UNDER  2. MAJ.

2, maj. Stafetten vises af Henning B
I aften vil vi prøve at farvekorrigere Annis film fra Australien. Det er
en ældre optagelse med meget blege farver. Så vi vil afprøve
diverse værktøjer for korrektion og forbedring.

16 maj  HER TAGER VI NU PÅ FORÅRTSTUR TIL TRÆSKOHAGE FYR.
Herefter sædvanlig sæsonafslutning.

==============
Hver klubaften starter kl 19.00, såfremt andet ikke er meddelt.
Vi benytter den første halve time til løst og fast medlemmerne
imellem, spørgsmål du brænder inde med, noget der driller eller du
har lært, som vi andre også skal have lært at bruge.

Spørg om alt muligt vedr. video-optagelser og redigering

Ret til ændringer forbeholdes.

Bestyrelsen.
Sekr.- BM