Aktuelt Klub-program

Program for Efteråret 2022 Horsens Videoklub, HSVK.

NYT — NYT.

Programmet er denne gang bygget lidt anderledes op.
Hver anden klubaften står der bare ”Redigering”. Det er tanken,
at der på forrige klubaften
er aftalt emne(r) der skal vises og
undervises i funktionen/brugen af.
Vi håber på den måde, at
kunne aktivere medlemmerne og sikre, at deres ønsker vedr. redigering kan blive bedre imødekommet. Det er dog ikke sådan, at man skal forvente, det er bestyrelsen der underviser.
Den aften emnet fastlægges uddelegeres undervisningen
til et
medlem, som så har 1
4 dage til forberedelse af emnet.
Vi er klar over, at det nye koncept kræver en ret god disciplin
overfor underviseren, og det håber vi, at alle vil
leve op til.

1. sept. Vi starter sæson stille op. Medlemmer viser klip fra sommerens
oplevelser og ture. Og så kigger vi efterårets program igennem.
Vi skal jo i aften have fastlagt et redigeringsemne og en underviser til næste klubaften. Så NU er det bare frem med
ønskerne
og de problemer, du har bøvlet med i Pinnacle.

15. sept. Stafetfilm vises af Henning.
Redigering af emnet som aftalt på klubmøde 1.sept.

29. sept. Stafetfilm vises af Erik S
LYD: Vi drøfter igen lyd-optagelse. Hvordan får en bedre real- lyd i kassen. Evt. får vi en gæsteunderviser på besøg.
Det handler om lyd: Lydoptagelse – kameraindstilling – mikrofontype osv.
Emne og underviser til næste klubaften fastlægges.

13. okt. Stafetfilm vises af Bjarne
Der undervises i emnet som aftalt den 29. sept. Emnet er “hvordan starter vi et projekt
og så ser vi lidt på grundprincipper og begreber i redigeringsprogrammet Pinnacle ( 24 )

27. okt. Stafetfilm vises af Knud Erik
Din film skal gerne fortælle en historie. Og gerne en interessant historie. Hvordan bygges man det op. Med en indledning,
en handling og en
slutning.
Gorm vil fortælle lidt om den mest
simple form for drejebog. ( forberedelse til optagelse ). Og også
lidt om vigtigheden af ”totaler”, ”halvtotaler” og ”nærbilleder”
Emne og underviser til næste klubaften fastlægges.

10. nov. Stafetfilm vises af Anker.
Redigering og debattering af emnet fra sidste klubmøde.
I aften skal din klubmesterfilm være færdig, hvis du vil deltage
i klubmesterskabet. Vi håber mange vil være med i.
Dommerne er i skrivende strund ikke fundet.

24. nov. En aften med udendørsoptagelser i byen, hvor vi generes af lys
fra butikker og gadelamper. Mødested ikke fastlagt.
HVIS det skulle være dårligt vejr mødes vi i klubben.
Der udsendes en mail dagen før.

1. dec. Afslutning på sæson 2022. Vi skal have kåret årets klubmester
og ikke mindst skal publikumspræmien uddeles.
Vi håber på en dejlig aften med masser af film og præmier.
Tid og sted fastlægges senere.

Tak for endnu en sæson med god tilslutning til klubmøderne.

Hver klubaften starter kl 19.00, såfremt andet ikke er meddelt.
Vi benytter den første halve time til løst og fast medlemmerne
imellem
og til at komme med spørgsmål om noget der lige nu
driller dig. Eller måske noget du har lært, som vi andre også
skal have lært at bruge.

Ret til ændringer forbeholdes.
Bestyrelsen.
Ret til ændringer forbeholdes.
 


Program for efteråret 2021 Horsens Videoklub, HSVK.


Efter sommerudflugten den 29. august er vi klar til en ny sæson.

2. sept.
Første aften er der sikkert flere der gerne vil vise en lille
stafetfilm. Så tag bare noget med. Og så skal vi da også høre,
hvordan vi er kommet over corona.
Anni og Gorm har planer om, at lave nogle små ”reklame-film”
for nogle foreninger i kommunen. Mange mindre foreninger
har lige som vi, problemer med at holde medlemstallet oppe.
Vi kan drøfte, hvordan vi kan gøre det på en måde, så HSVK
også får lidt reklame ud af det.
Og så må der gerne komme Pinnacle-emner der ønskes
mere undervisning i.

16. sept.
Vi lægger ud med en stafet-film, som Erik S vil vise.
I afte
n har vi lavet aftale med Glenn, som vil undervise
os i vores pc`s opbygning og oprydning.
Hvorfor bliver min PC fyldt. ? Jeg synes jeg sletter efter hver
film jeg har lavet ?. Hvor ligger det unødvendige der fylder. ?
Glen viser hvordan vi rydder ud i alt det overflødige.

30 sept.
Stafetten vises af Bjarne.

Derefter tager vi fat på det første emne, sikkert inden for
Pinnacle-redigering. som er blevet ønsket nærmere belyst.
Det er også i aften, du kan få konstruktiv kritik til den film du
har gang i Jyllandsstævnet..
HOV. JYLLANDSSTÆVNET ER AFLYST.
Og nu er vi kommet godt i gang igen, så du er måske kommet
til at savne et eller andet udstyr, ( lys, lyd,mikrofoner, stativer,
grøn skærm eller andet. Måske bare en god makker en lydmand
eller en en der kigger mere på lys og skygger. ) Så HUSK, at alt
udstyr vi har i klubben og i HLTV kan du låne, få hjælp til og
vejledning i brugen af. Måske følger en makker med her også.

14. okt.
Stafet vises af. ?
I aften vil Elias øse lidt af sin store viden om medier, film,
kommunikation og meget andet spændende.
Vi vil også lave et lille tjek-op på Jotta, YouTube samt
hjemmesider fra HSVK og HLTV. Det er sådan, at HSVK har
ubegrænset lagerplads på Jotta, så benyt din egen mappe til
lager. Du skal bare vide, at andre medlemmer også kan se det
du lægger op. Til gengæld er rigtig nemt, at sende f.eks. en film
til en god ven, familie el.lign. Et par klik, send link, og din ven
kan se din film.

28. okt. Stafetfilm vises af ?
I aften kan du få gode råd og/eller tip til din Klubmester-film.
Tag dit projekt med, ( eller læg den på Jotta, giv mig besked i
forvejen, så ser vi nemmere din film , uden at vi skal
downloade den i klubben, hvor det tager tid.
Og så vil vi snakke lys og lyd igen,  også lyssætning ved
interviews.
Sjællandsstævnefilm er bedømt. Hvis vi får tid, kan vi se et par dem.
Elias håber at komme og øse lidt af sin erfaring med  bl.a.
interview-teknik

HSVK afholder Jyllandsstævne.
STÆVNET ER AFLYST

04. nov.
AFLEVERING af film til klubmesterskab.
Traditionen tro, skal vi se nogle film fra Jyllandsstævnet, og
drøfte dommernes kommentarer. Det plejer at give anledning
til en del snak og diskussion.  Da Jyllandsstævnet er aflyst, kan vi
et par film fra Sjællandsstævnet og prøve at give karakterer/kommentarer.
Såfremt tiden tillader det, vil vi tage et Pin-emne under behandling,
så du er bedre rustet til dine optagelser hen over julen.

NYT   NYT   NYT
25. nov.  JULEAFSLUTNING:

Helt som vi plejer, skal vi have kåret årets klubmester.
Vi håber der er kommet nogle gode film til bedømmelse, så
vi kan se, at vi ikke har glemt at filme, trods corona, mundbind
og restriktioner.

Hver klubaften starter kl 19.00, såfremt andet ikke er meddelt.
Vi benytter den først halve time til løst og fast medlemmerne
imellem, spørgsmål du brænder inde med, noget der driller
eller du har lært, som vi andre også skal have lært at bruge.

Ret til ændringer forbeholdes.
Bestyrelsen

=======================================================

Program FORÅR 2021 Horsens Videoklub HSVK

Forårets program starter
14. jan
Stafetten vises i aften af
Gorm.
Herefter ser vi et par af de film, der er blevet bedømt til klub- mesterskabet og drøfter dommernes kommentarer og
karakterer.
Vi drøfter facebook-live udsendelser muligheder.
Hvis der er emner i Pinnacle eller andet vedr. optagelse, som ønskes behandlet/drøftet/diskuteret skal vi have emnerne frem, så det kan forberedes.

21. Jan.
Special-emne-aften. Muligvis multicam-redigering. .
Vi har lokalet til den ekstra-aften og hvis ikke andre nye emner tilmeldes vil vi igen snakke multicamera redigering.

28. jan.
Årets ordinære generalforsamling i henh. til vedtægterne afholdes. På valg er sekr. Bjarne Madsen og kasserer Anni Roskilde.

11. febr.
Stafetfilmen vises i aften af Vagn.
Den står i aften på generel videosnak.
Hvordan gør du når du.??
Hvad bruger du når du … ??
Hvordan bruger jeg klubbens lys, og hvor er det. ??
Hvordan optager jeg med 1 kamera og 2 mikrofoner… ??
Hvordan sænker jeg musikken, når jeg speaker…??
osv, osv.

25. febr.
Stafetfilmen vises i aften af
Bent Haulrich
Vi har før lavet små konkurrencer i klubben. Nu følger endnu en:
Erik Sindberg har lavet en lille film, som ligger på Jotta i mappen “Eksperimenter”. Denne film kan vi alle hente og så
består opgaven i at lægge en passende lyd på. Der skal være
både musik, reallyd,(lydeffekt) og speak på din færdige film.
Filmene præmieres den 25. marts.
Herefter øser Gorm ud af sin erfaring med at interviewe.
Vi er mange der er misundelige på Gorm`s evner i den retning. Så lad os lære noget mere og få bedre interviews med hjem.

11. marts
Stafetfilmen vises i aften af Bjarne
Ellers er det en aften der mest beskæftiger sig med redigering i Pinnacle og så om lyd. Vi viser klubbens lydkilder og laver en
prøveopstilling til et interview.

25. marts.
Stafetfilmen vises i aften af Anker.
I aften skal vi så se en masse dejlige, sjove, perfekte, umulige men lærerige film med indlagt lyd af forskellig art. Erik`s 5 min film har
fået lyd af medlemmerne og vi skal se, bedømme og præmiere bedste film. Det bliver spændende, hvad der kommer
ud af sådan en opgave.

8. april
Stafetfilmene vises i aften af dem der har lyst.
Måske vises noget med problemer, eller en anden måde at gøre tingene på. Vi kan sikkert lære noget af at drøfte en film.

Ellers er det meningen, at vi vil gennemgå en traditionel opbygning af et pc-drev, hvordan gemmer du og hvilke
mapper/mappenavne bør du anvende. Hvis vi bygger det nogenlunde ens op er det nemmere at snakke om og finde tingene igen.
Undervisere er
Knud Erik og Anni,
Efter gennemgangen kan vi drøfte deres måde at bygge det op på deres pc`er. .

22. april
I aften tager vi ud og finder foråret, måske. Vi besøger et interessant sted i omegnen og får en ide til en lille film.
Filmen bedømmes ved afslutningen af sæsonen og præmieres.
Nærmere følger om mødetid og sted.

6. maj
I aften vises stafetten af Henning.
Og så skal vi i aften lige sikre os, at alle er med på, hvordan vi
bruger Jottacloud. Har alle en brugbar kode. ??
Ligeledes snakker vi hjemmeside. Er alle med på adgangen til
hjemmesiden. Hvem kan læse, hvem kan skrive, hvem kan redigere i indlæg/sider.
Hvem står for ajourholdelse af de enkelte sider.??

20. maj
Stafetten vises i aften af Alfred.
Det er sidste aften i sæsonen. Vi skal se film fra forårsturen.
Bedste film præmieres.
Vi slutter sæsonen med hyggelig samvær og en lille en til kaffen som traditionen byder.

Hver klubaften starter kl., 18.30

Tid for “Spørge-Jørgen” fra 18.30 – 19.00. Her kan spørges om alt, stort som småt, teknik som program

Alle klubaftener slutter med kaffe og amr. Lotteri.

Mødested: Learnmark, Strandpromenaden 4, 8700 Horsens.

Bjarne
==============================================================================

 

Program for efteråret 2020 Horsens Videoklub, HSVK.

Program for efteråret 2020 Horsens Videoklub, HSVK. Det er lykkedes at “låne” lokale med udstyr som projektor mm til
klubaftener i efterårssæsonen 2020. Klubaftener vil foregå på Learnmark, STRANDPROMENADEN 4C
SOM ER DET GL. AMU-CENTER
Klubaftener starter kl 18.30 og slutter 21.50 (ude : AUTOALARM )

3. sept.
Denne første aften UDGÅR. Emnet flyttes til 17.sept.  Vi samles igen efter en amputeret forårssæson, som blev brat
afbrudt af Corona-virussens indtog i Danmark. Første aften sætter vi af til generel gensidig orientering om
hvad vi har lavet under Corona, og hvad vi har af planer for nærmeste fremtid.
Her vil bl.a. Gorm og Anni orientere om en ide, de arbejder med vedr. forenings-film. Og Erik Sindberg vil orientere om
et projekt han lige har startet op vedr. “Horsens havn, før, nu og i fremtiden”. Der er tale om en føljeton på flere afsnit,
som forventes sendt på HLTV over en længere periode.

17. sept.
Husk det er på STRANDPROMENADEN, vi ses. Så er det i aften vi starter rigtig op. Og der er nok tage fat i.
I aften vil Erik S. vise stafetfilm fra sommeren på havet. Emnet fra 3. sept. tages op.
Og derefter vil vi prøve at fortsætte, hvor sæsonen sluttede i foråret. Dvs. vi vil arbejde med lys og redigering, lyd og
interview Hvordan kommer vi hjem med en bedre lyd. Det går da bedre, så det er mere med interview-teknik.
Gorm vil bidrage med vejledning i, hvordan han finder de interessante oplysninger om et aktuelt emne. Derudover vil
Erik S. vise og fortælle om bedre interview-lyd med 2 clips. Hvad koster sådan et komplet sæt ? Og hvor køber man. ?

29. sept.

I dag er det afleveringsdag for film til Jyllandsstævnet.
STÆVNET ER AFLYST P.GR. AF CORONA

1. okt.
I aften er det Gorms tur til at vise stafetfilm.
Bagefter vil vi bruge aftenen på redigering. Er der nogen der har brugt nogen af de øvelser der ligger på nettet vedr
redigering. ? Der findes rigtig mange gode sider med redigering i Pinnacle. Har du et emne,. du gerne vil have
demonstreret, så sig til på forhånd, så det kan forberedes.
Og så vil vi øve os lidt på udendørs optagelser, hvor belysningen er dårlig og kunstigt lys fra vinduer og lygtepæle
kan genere. Alfred vil fortælle lidt om problemerne.

8. okt.
EKSTRA-AFTEN. Vi snakker redigering i Pinnacle. Fastlagte emner vil blive demonstreret og debatteret. Der
henstilles til god mødeskik.

15. okt.
I aften vises stafetten af Knud Erik.
Og så skal vi i aften lige sikre os, at alle er med på, hvordan vi bruger Jottacloud. Har alle en brugbar kode. ??
Ligeledes snakker vi hjemmeside. Er alle med på adgangen til HSVK-hjemmesiden og HLTV-hjemmesiden.
Hvem kan læse, hvem kan skrive, hvem kan redigere i indlæg/sider.
Hvem står for ajourholdelse af de enkelte sider.??
Kender alle til HLTV`s youtube-konto  Horsens Lokal TV.
Nogen der ser, det der bliver lagt op. ?? Fortæller I jeres omg angskreds om lokalTV på Youtube..
Hvad er det for indslag der ses mest på youtube, og hvordan får vi flere visninger ?
Forslag til næste aftens undervisningsemne ??

25. okt.
JYLLANDSSTÆVNE. AFLYST

29. okt.
I aften vises stafetten af Bjarne.
Da der jo ikke har været Jyll.stævne kan vi ikke, som vanlig, se film fra stævnet..
Måske du har lavet ern film alligevel. Så ser vi den.
Ellers vil vi orientere om de mange tips, der findes i bl.a. bladet: Komputer for alle. Rigtig meget af dette stof findes
også på nettet, f.eks. øvelser (Tutorials) i redigering, billedforbedring/redigering og meget mere. På Jotta ligger en
mappe der hedder HSVK Undervisning. og her kan du finde en del af de tips, jeg har fundet nyttige. Der er bl.a. div.
programmer. Gratis download.
Bjarne vil tage et par emner op, som I har valgt på forhånd.
Der vil blive vist, hvordan og hvor let, vi arbejder med “grøn skærm”. Der er så mange gode muligheder for at bruge det.

5. nov.
EKSTRA-AFTEN . Vi snakker redigering i Pinnacle. Fastlagte emner vil blive demonstreret og debatteret. Der
henstilles til god mødeskik.

12. nov. Stafetten vises af Georg.
Aflevering af film til klubmesterskab.
I aften vil vi arrangere en aften med extern formidler. Da det endnu ikke er fastlagt, hvem vi tænker på, til at underholde
os, en aften, kan vi ikke afsløre nogen navne. Såfremt det ikke lykkes at finde en extern “underviser”, vil vi fortsætte
med redigering fra sidste klubaften, hvor der sikkert er emner vi ikke nåede eller blev færdige med. .

26. nov.
Stafetten er i aften fri. Hvem har noget at vise. ??
Og så vil benytte aftenen på en opsamling og en evaluering af sæsonen, som har været meget mærkelig.
Er der ønsker til udstyr, som du mener klubben bør anskaffe, forslag til aktiviteter i næste sæson, gode ideer til forårstur og
sommerudflugt.

3. dec.
Sæson-afslutning med kåring af klubmester.
Vi håber at denne aften kan foregå i Marineforeningen. Vi skal se de deltagende film og høre dommernes
bemærkninger og bedømmelser. Som traditionen byder spiser og hygger vi os derefter, inden juleforberedelserne
overtager al opmærksomhed.

Bestyrelsen ønsker alle en rigtig god juleferie.

Vi håber at have styr på lokalerne til næste sæsonstart.
HUSK VI STARTER NU 18.30
Ret til ændringer forbeholdes

============================================================================================ 

 

                                                 

    Klubmester 2019  Erik Sindberg Sørensen


Program FORÅR 2020 Horsens Videoklub HSVK
Forårets program starter

9. jan       Stafetten vises i aften af Bjarne
Herefter ser vi et par af de film, der er blevet bedømt til klub- mesterskabet og drøfter
dommernes kommentarer.
Vores logo og Horsens LokalTV`s kommende logo drøftes og
ændringsforslag modtages gerne.
Visitkort drøftes. HSVK-logo og HLTV-logo.

23. jan.   Årets ordinære generalforsamling i henh. til vedtægterne afholdes.
På valg er formand Anker Frandsen.

6. febr.    Stafetfilmen vises i aften af Bent Haulrich
Erik Sindberg vil i aften fortælle om lydoptagelser og speaker-
mikrofon. Derudover berøres lyd-redigerings-programmet
Audacity. Vi skal se på nogle få af de utallige muligheder der
er i dette program. Hvis der er andre, der har erfaring med
Audacity må der gerne suppleres.

20. febr.  Stafetfilmen vises i aften af Knud Erik.
Ellers er det Anni`s aften, hvor hun vil vise os lidt om, hvordan
vi optager skærmen, altså det der foregår på pc-skærmen.

5. marts  Stafetfilmen vises i aften af Kirsten
Ellers er det en aften der mest beskæftiger sig med lyd herunder også Audacity. Alt klubbens                          udstyr vises/demonstreres. Alt er til fri afbenyttelse til enhver lejlighed.
Hvorfor komme hjem med halvdårlige optagelser, hvis det kunne have være undgået, blot man                      havde brugt lidt af vores udstyr. Bliv fortrolig med det, netop ved at bruge det.


19. MARTS AFLYST
19. marts.
Stafetfilmen vises i aften af Sven-Erik.
I aften skal vi igen nyde godt af John Panduro`s store erfaring
med videooptagelser, redigering, interviewteknik, lyssætning
lokal TV, o.m.m. Hvordan kommer vi hjem med en bedre lyd.


2. APRIL  AFLYST
2. april     Stafetfilm vises i aften af dem af der har lyst. Måske vises noget med problemer, måske får vi svar                    på, hvordan det er blevet løst eller hvorfor det gik som det gik ??
Og så skal vi i aften lige sikre os, at alle er med på, hvordan vi bruger Jottacloud.
Har alle en brugbar kode. ??
Ligeledes snakker vi hjemmeside. Er alle med på adgangen til hjemmesiden.
Hvem kan læse, hvem kan skrive, hvem kan redigere i indlæg/sider. Hvem står for ajourholdelse af                 de enkelte sider.??

16. april   MØDETID: KL 17.00 PÅ P-PLADSEN VED STARK PÅ THORSVEJ
I aften skal vi på vores traditionelle forårstur. Da vi i efteråret havde besøg af Lars Jakobsen faldt                      snakken på kirker. Lars er kirkeværge for Veng Klosterkirke og vil gerne have os på besøg. Vi har                      for  år tilbage været i kirken og fået en rundvisning af Lars. Han har adgang til både krypt og                            hvælvinger. Vi håber  på en god tur med gode optagelser til en lille film fra turen.
Der er jo præmie på højkant for bedste film.

30. april   I aften vises stafetfilmen af Find.
Og så vil Anni og Sven-Erik fortælle om deres store projekt for
Kirkens Korshær. De har været landet rundt og lavet masser af
optagelser, som er resulteret i en film på 1 time. Denne film er
til TVSketogSet blevet i 5 afsnit, som alle har kørt på TV.
Meget spændende er også at høre om deres udfordringer og er-
faringer med filmen.

14. maj.   Stafetfilmen vises i aften af Alfred, som vi håber på vil tage
turen herover til sæsonafslutningen.
Ellers står den på film fra forårsturen, afstemning og præmieuddeling,
hvorefter klubben holder sommerferie indtil vores sommerudflugt (med ledsager)
den sidste søndag i august.

pbv. Bjarne