Nyheder

Sidste nyt er en slags opsamlingsplads og en slags huskeseddel

Her på siden vil vi prøve at fastholde nogle af de ting der blev drøftet på sidste klubmøde og som vi ikke blev færdige med.
Vi drøftede sidste gang diverse tiltag for at øge medlemstallet.-

Bl.a. skal vi have revideret vores flyer, og det ville Alfred prøve at lave et oplæg til.

Vi drøftede  “klubreklame”.  En lille lynhurtig reklame der kunne lægges ind på Yoytube mellem vores indslag eller ?

Skal vi have en offentlig Facebook  ?? Alfred vil sætte os mere ind i, hvad facebook kan bruges til og hvordan vi kan
bruge den til at udbrede kendskabet til vores klub HSVK og vores arbejde med HLTV.

Skal vi arrangere foreninger på besøg i klubben. ?  F.eks. ældresagen  ?